Welkom op de Rundveewijzer online

Op deze site bieden wij u een praktisch overzicht van alle, via Dopharma verkrijgbare producten die bij rundvee toegepast kunnen worden. Het betreft zowel onze geregistreerde diergeneesmiddelen als voedingssupplementen. Alle producten die op deze site vermeld worden zijn uitsluitend verkrijgbaar via de dierenarts.

Deze site beperkt zich uitsluitend tot informatie over het gebruik bij rundvee
Voor een overzicht van alle geregistreerde producten verwijzen wij u naar www.dopharma.com of de Dopharma apps (Android, Apple). Ook kunt u een van de andere dierwijzers bezoeken. De volledige productinformatie is terug te vinden in de SPC’s en  bijsluiters.

Indicaties

Het zoeken van diergeneesmiddelen kan o.a. plaatsvinden op basis van de indicaties. Hierbij zijn zoveel mogelijk de indicaties aangehouden zoals ze in de SPC vermeld staan. Dit betekent dat er een bepaalde aandoeningen in meerdere niveaus opgesplitst kan zijn.

Wachttijden
De wachttijden die in de registratie van een diergeneesmiddel en op onze website genoemd worden zijn richtlijnen. In specifieke situaties kan het door de behandelend dierenarts noodzakelijk worden geacht om een langere wachttijd te hanteren. Een langere wachttijd kan bijvoorbeeld aanbevolen worden bij specifieke aandoeningen of wanneer diergeneesmiddelen op een andere manier toegediend worden dan in de bijsluiter staat. Hierbij kan gedacht worden aan het afwijken van de geadviseerde dosering, duur van de behandeling of toedieningsmethode. Ook het combineren van  diergeneesmiddelen kan leiden tot een veranderde eliminatie, waardoor de wachttijd beïnvloed kan worden.
Op de volgende pagina staat een uitgebreidere uitleg over de wachttijd van diergeneesmiddelen.

Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen

Als het gaat om verantwoord diergeneesmiddelengebruik wordt er vaak gesproken over een reductie van het antibioticumgebruik. Het is echter ook belangrijk om de diergeneesmiddelen die gebruikt worden op een juiste manier in te zetten. In het algemeen gelden onderstaande aanbevelingen:

  1. Bereken de toe te dienen hoeveelheid medicatie op basis van de dosering per kg lichaamsgewicht zoals deze in de bijsluiter staat Hiervoor kunt u gebruik maken van de doseringswijzer.
  2. Houdt u aan de toedieningsvoorschriften op het etiket.
  3. Gebruik schone materialen en zorg voor schone leidingen indien de diergeneesmiddelen via het water toegediend worden.
  4. Combineer geen producten zonder overleg met uw dierenarts.
  5. Houdt u minimaal aan de geadviseerde wachttijd en overleg met uw dierenarts of de wachttermijn in uw situatie aangepast dient te worden.

Actualisering van gegevens

De registraties van diergeneesmiddelen kunnen wijzigen en hoewel wij onze uiterste best doen om te zorgen dat de informatie op de website correct en geactualiseerd is, kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar onze leveringsvoorwaarden.